Cenník služieb

  TK – Technická kontrola KATEGÓRIA CENA €
1. Motocykel, trojkolka, štvorkolka L1, L2, L3, L4, L5, L6, L7 30,00 €
2. Osobné voz., nákladné voz. M1, N1 37,50 €
3. Osobné voz., nákladné voz. + LPG, CNG, LNG M1, N1 45,00 €
4. Autobus, nákladné voz. M2, M3, N2, N3 55,00 €
5. Prípojné voz., prípojné voz. za traktor O2, R2 30,00 €
6. Prípojné voz., prípojné voz. za traktor O3, O4, R3, R4 40,00 €
7. Traktor T1, T2, T3, T4 50,00 €
8. Administratívna kontrola Všetky kategórie 15,00 €
9. Opakovaná, zvláštna TK M1, N1, L, O2, R2 20,00 €
10. Opakovaná, zvláštna TK M2, M3, N2, N3, T,  
O3, O4, R3, R4
28,00 €
11. Zvláštna T Všetky kategórie 40,00 €
12. Doplnenie údajov pri JDV Všetky kategórie 10,00 €
13. Opis protokolu Všetky kategórie 8,00 €
14. Nastavenie svetlometov Všetky kategórie 10,00 €
15. Kontrola bŕzd na valcovej skúšačke Osobné / Nákladné 10,00 € / 15,00 €
16. TK ZVLÁŠTNA/OPAKOVANÁ Z INEJ STK M1, N1, L, O2, R2 37,50 €
17. TK ZVLÁŠTNA/OPAKOVANÁ Z INEJ STK M2, M3, N2, N3, O3, O4, R3, R4 50,00 €
  EK – Emisná kontrola    
18. Osobné voz., nákladné voz. M1, N1 37,50 €
19. Osobné voz., nákladné voz., traktor M2, M3, N2, N3, T 50,00 €
20. Osobné, Dodávkové + LPG, CNG, LNG M1, N1 45,00 €
21. EK OPAKOVANÁ Z INEJ STK M2, M3, N2, N3, T 50,00 €
22. Opakovaná M1, N1 20,00 €
23. Opakovaná

M2, M3, N2, N3, T

28,00 €
24. Administratívna Všetky kategórie 15,00 €
25. EK URGENT   100% ceny
26. TK URGENT   100% ceny
27. URGENTNÝ POPLTOK TK+EK   100% ceny
28. Kontrolné meranie emisií bez protokolu   15,00 €
29. EK OPAKOVANÁ Z INEJ STK M1, N1 37,50 €
50. TK OSV CENA ROVNAKÁ AKO PRI KONTROLE PRAVIDELNEJ PRE DANÚ KATEGÓRIU VOZIDLA  
51. TK VOP CENA ROVNAKÁ AKO PRI KONTROLE PRAVIDELNEJ PRE DANÚ KATEGÓRIU VOZIDLA  
52. EK OSV CENA ROVNAKÁ AKO PRI KONTROLE PRAVIDELNEJ PRE DANÚ KATEGÓRIU VOZIDLA  
53. EK VOP CENA ROVNAKÁ AKO PRI KONTROLE PRAVIDELNEJ PRE DANÚ KATEGÓRIU VOZIDLA  

 Cenník výkonov kontroly originality cestných vozidiel – KO

  Druh vozidla Kategória Cena s DPH Cena s DPH s nálepkami
2. Motocykel a štvorkolky do, nad 50 ccm L 53,5 € 60 €
3. Osobné automobily do 1300 ccm M1 64,5 € 80 €
4. Osobné automobily do 2000 ccm M1 74,5 € 90 €
5. Osobné automobily nad 2000 ccm M1 84,5 € 100 €
6. Terénne vozidlá do 2000 ccm G 89,5 € 105 €
7. Terénne vozidlá nad 2000 ccm G 99,5 € 115 €
12. Mikrobusy a autobusy do 5000 kg M2 109,5 € 125 €
13. Mikrobusy a autobusy nad 5000 kg M3 124,5 € 140 €
14. Nákladné vozidlá do 3500 kg N1 79,5 € 95 €
15. Nákladné vozidlá do 12000 kg N2 129,5 € 145 €
16. Nákladné vozidlá nad 12000 kg N3 159,5 € 175 €
18. Prípojné vozidlá do 3500 kg O1, O2 63,5 € 70 €
19. Prípojné vozidlá nad 3500 kg O3 68,5 € 75 €
20. Prípojné vozidlá nad 10000 kg O4 108,5 € 115 €
21. Traktory T1, T2, T3, T4, T5 124,5 € 140 €
22. Prípojné vozidlá R1, R2, R3, R4, R5 49,5 € 56 €
25. Adminitratívna kontrola Bez overenia osvedčenia 50% z pôvodnej ceny  
  Adminitratívna kontrola S overením osvedčenia 70% z pôvodnej ceny  

V cene kontroly je započítaný „Odborný posudok o kontrole originality“ (2x tlačivo)

V cene kontroly originality nie je započítaná kontrolná nálepka KO, ktorá sa aplikuje len na vozidlo s výsledkom „spôsobilé“ a kontrolné bezpečnostné nálepky, ktoré sa aplikujú na vozidlo pri prvej kontrole originality.

24. Kopírovanie 0,1 €
27. RFID + Bezpečnostné nálepky 15,5 €
28. Nálepky 6,5 €

Uvedené ceny sú vrátane 20% DPH.
Cenník TK a EK je platný od: 01.07.2021 do vydania nového cenníka.
Cennik KO je platný od 18.01.2022 do vydania nového cenníka.