Kontakt

Sídlo spoločnosti:

MT Control s.r.o.
Záhradnícka 93 
Bratislava 82108 

IČO: 53 160 835
DIČ: 21212933ľ8
IČ DPH: SK21212933ľ8

Zapísané v OR Bratislava 1, Oddiel: Sro, Vložka č: 148098/B